O podjetju

Menina d.d.Menina je že od leta 1952 prisotna na trgu doma in po svetu. Težnja po rasti in kakovosti nam skupaj z znanjem in izkušnjami, zraslimi na častitljivi tradiciji, dajejo ugled enega največjih evropskih proizvajalcev pogrebne in pokopališke opreme.

Pogled v preteklost izrisuje zgodbo nenehnega razvoja in rasti iz majhne obrtne delavnice, ki je s kakovostnim delom, uvajanjem novih tehnologij in dobrim gospodarjenjem z leti prerasla v uspešno podjetje.

Ugled uživamo tako doma kot v tujini, kamor prodamo kar tri četrtine svojih izdelkov. Zasluga za naš uspeh gre tudi našim poslovnim partnerjem, ki sodijo med vodilne strokovnjake na trgu pogrebne in pokopališke opreme. Odlični poslovni odnosi, ki smo jih stkali z našimi kupci in dobavitelji, so marsikje že prerasli meje zgolj poslovnega sodelovanja.

Naš pogled je usmerjen v prihodnost. Cilji so jasno začrtani. Inovativna uporaba novih znanj in tehnologij, visoka kakovost, prilagodljivost potrebam in trendom na trgu, usmeritev v potrjevanje na svetovnem trgu, nenehno izobraževanje zaposlenih ter poslovna odločnost.

Obvestila

Sprememba pomembnih deležev

Več o tem si lahko preberete v priponki: Objava informacij o spremembi pomembnih deležev, 9. september 2019

Več o tem si lahko preberete v priponki: Objava informacij o spremembi pomembnih deležev, 30. avgust 2019

Več o tem si lahko preberete v priponki: Objava informacij o spremembi pomembnih deležev, 5. avgust 2019

Več o tem si lahko preberete v priponki: Objava informacij o spremembi pomembnih deležev, 1. julij 2019

Več o tem si lahko preberete v priponki: Objava informacije o spremembi deleža lastnih delnic in Objava informacije o spremembni skupnega števila delnic z glasovalno pravico, 28. junij 2019

Več o tem si lahko preberete v priponki: Objava informacij o spremembi pomembnih deležev, 20. junij 2019

Mnenje poslovodstva ciljne družbe – 34. ČL. ZPre-1Kje se nahajamo


O podjetju

Menina je že od leta 1952 prisotna na trgu doma in po svetu. Težnja po rasti in kakovosti nam skupaj z znanjem in izkušnjami, zraslimi na častitljivi tradiciji, dajejo ugled enega največjih evropskih proizvajalcev pogrebne in pokopališke opreme.

Pogled v preteklost izrisuje zgodbo nenehnega razvoja in rasti iz majhne obrtne delavnice, ki je s kakovostnim delom, uvajanjem novih tehnologij in dobrim gospodarjenjem z leti prerasla v uspešno podjetje.

Kontaktirajte nas


Seznanjen sem z Izjavo o varstvu osebnih podatkov.
Pošlji           

Menina d.o.o.

Trg padlih borcev 3
Šmarca 1241 Kamnik, Slovenija

Telefon: +386 1 83 03 700
Telefax: +386 1 83 13 532
E-Mail: info@menina.si

Menina d.d.