O podjetju

Menina d.d.Menina je že od leta 1952 prisotna na trgu doma in po svetu. Težnja po rasti in kakovosti nam skupaj z znanjem in izkušnjami, zraslimi na častitljivi tradiciji, dajejo ugled enega največjih evropskih proizvajalcev pogrebne in pokopališke opreme.

Pogled v preteklost izrisuje zgodbo nenehnega razvoja in rasti iz majhne obrtne delavnice, ki je s kakovostnim delom, uvajanjem novih tehnologij in dobrim gospodarjenjem z leti prerasla v uspešno podjetje.

Ugled uživamo tako doma kot v tujini, kamor prodamo kar tri četrtine svojih izdelkov. Zasluga za naš uspeh gre tudi našim poslovnim partnerjem, ki sodijo med vodilne strokovnjake na trgu pogrebne in pokopališke opreme. Odlični poslovni odnosi, ki smo jih stkali z našimi kupci in dobavitelji, so marsikje že prerasli meje zgolj poslovnega sodelovanja.

Naš pogled je usmerjen v prihodnost. Cilji so jasno začrtani. Inovativna uporaba novih znanj in tehnologij, visoka kakovost, prilagodljivost potrebam in trendom na trgu, usmeritev v potrjevanje na svetovnem trgu, nenehno izobraževanje zaposlenih ter poslovna odločnost.Predstavitveni videoEU Projekti – P4D React EU

Digitalna transformacija podjetja (P4D - ReactEU)

V sklopu javnega razpisa Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D-ReactEU) razpisanega s strani Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo je podjetje MENINA D.O.O. uspešno pridobilo sredstva za sofinanciranje operacije »Digitalna transformacija podjetja MENINA D.O.O.«.

Namen operacije je spodbuditi rast in razvoj podjetja in odpravljanje posledic pandemije covid-19 na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih prodajnih in dobaviteljskih verigah, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega in ohranitev delovnih mest v podjetju. Pridobljena sredstva podjetju omogočajo modernizacijo poslovnih procesov in uvedbo digitalnih poslovnih modelov, s katerimi bo dolgoročno okrepilo konkurenčni položaj na trgu.

Cilji projekta:

  • Izvedba digitalne transformacije v podjetju z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom
  • Povečanje stopnje digitalne pismenosti in dvig digitalnih kompetenc zaposlenih
  • Povečanje dodane vrednosti na zaposlenega

Skupna vrednost projekta: 166.677,00 EUR

Višina sofinanciranja: 100.000,00 EUR

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si

menina sps rs eu

Obvestila

Sprememba pomembnih deležev

Več o tem si lahko preberete v priponki: Objava informacij o spremembi pomembnih deležev, 9. september 2019

Več o tem si lahko preberete v priponki: Objava informacij o spremembi pomembnih deležev, 30. avgust 2019

Več o tem si lahko preberete v priponki: Objava informacij o spremembi pomembnih deležev, 5. avgust 2019

Več o tem si lahko preberete v priponki: Objava informacij o spremembi pomembnih deležev, 1. julij 2019

Več o tem si lahko preberete v priponki: Objava informacije o spremembi deleža lastnih delnic in Objava informacije o spremembni skupnega števila delnic z glasovalno pravico, 28. junij 2019

Več o tem si lahko preberete v priponki: Objava informacij o spremembi pomembnih deležev, 20. junij 2019

Mnenje poslovodstva ciljne družbe – 34. ČL. ZPre-1Kje se nahajamo


O podjetju

Menina je že od leta 1952 prisotna na trgu doma in po svetu. Težnja po rasti in kakovosti nam skupaj z znanjem in izkušnjami, zraslimi na častitljivi tradiciji, dajejo ugled enega največjih evropskih proizvajalcev pogrebne in pokopališke opreme.

Pogled v preteklost izrisuje zgodbo nenehnega razvoja in rasti iz majhne obrtne delavnice, ki je s kakovostnim delom, uvajanjem novih tehnologij in dobrim gospodarjenjem z leti prerasla v uspešno podjetje.

Kontaktirajte nas


Seznanjen sem z Izjavo o varstvu osebnih podatkov.
Pošlji           

MENINA d.o.o.

Šmarca, Trg padlih borcev 3
1241 Kamnik,
Slovenija

Telefon: +386 1 83 03 700
Telefax: +386 1 83 13 532
E-Mail: info@menina.si

Menina d.d.